Vezměte při výběru tepelného čerpadla v potaz informace z certifikovaných testovacích center

Koncoví zákazníci na trhu s tepelnými čerpadly mají k dispozici pomocníka, který je chrání před nekalými praktikami výrobců či prodejců tepelných čerpadel. Budete-li se řídit jeho „radami“, minimalizujete riziko toho, že si pořídíte produkt, který zaostává za slíbeným údajem, vykazuje nadměrný provozní hluk a zároveň je komplikované mu zajistit odpovídající servis v případě poruchy.

S evropskou značkou kvality Q , která je oním pomocníkem, se setkáte ve 12 členských zemí Evropské asociace pro tepelná čerpadla. Toto označení určené pro ochranu koncových uživatelů získají zařízení, které splní mezinárodně uznávané standardy kvality EN14511 a EN16147. Kontrolu těchto standardů provádí akreditovaná testovací centra, v případě České republiky se jedná o Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno.

Evropská značka kvality Q dává koncovým uživatelům tepelných čerpadel následující záruky:

 • Tepelné čerpadlo splňuje minimální požadavky na topný faktor, který činí minimálně:
  • země – voda: 4,10
  • voda – voda: 4,10
  • vzduch – voda: 3,50
  • přímý výpar – voda: 4,10
  • vzduch – vzduch: 3,40
 • Tepelné čerpadlo splňuje požadavky na úroveň akustického hluku.
 • Dovozce či výrobce poskytují dostatečnou technickou podporu a má vybudovanou servisní síť.
 • Tepelné čerpadlo je poskytováno sdokumentací v národním jazyku.
 • Na tepelné čerpadlo se vztahuje plná záruka se závazkem dodávek náhradních dílů po dobu nejméně deseti let.
 • Všechny hlavní komponenty jsou ve shodě s mezinárodními i vnitrostátními předpisy a nařízeními.

Cílem evropské značky kvality Q je tedy dát zákazníkovi jistoty toho, že kupované tepelné čerpadlo má vysoký topný faktor, uváděné technické údaje odpovídají realitě, zákazníkovi bude v budoucnosti k dispozici dostatečná technická pomoc. S ohledem na tento fakt se vyplatí vzít při výběru čerpadla v potaz skutečnost toho, jestli daný výrobek značku kvality Q získal či nezískal.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *