Dopis

Nečekaná výpověď z bytu – co dělat?

Našli jste si konečně skvělé bydlení – v hezké oblasti, sousedi jsou fajn a celkově se vám zde bydlí dobře. Ale najednou se vám ve schránce objeví dopis od majitele s výpovědí z nájmu. Co teď?

Náležitosti nájemní smlouvy
Každá nájemní smlouva musí splňovat náležitosti vycházející z občanského zákoníku, který přesně stanovuje důvody, kdy může pronajímatel dát nájemníkovi výpověď z nájmu. V případě smluv na dobu určitou i neurčitou jsou důvody následující:
– Nájemce hrubě poruší povinnosti plynoucí ze smlouvy (např. neplacení nájemného podobu alespoň 3 měsíců, poškozování bytu atd.).
– Odsouzení nájemce za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti
– Vyklizení bytu z důvodu veřejného zájmu (např. stavba dálnice, kvůli které je třeba provézt demolice baráku).
Jiný závažný důvod pro vypovězení z nájmu.

V případě smlouvy na dobu neurčitou může pronajímatel smlouvu ukončit v případě, kdy potřebuje byt pro sebe nebo svého příbuzného.

Výpověď musí vždy být podána písemně a musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, včetně uvedeného důvodu. Mnoho lidí se snaží předejít výpovědi z nájmu tím, že se vyhýbá převzetí zásilky a nechává jí na poště. Toto je však špatné rozhodnutí, protože zásilka, kterou adresát odmítne převzít nebo ji nechá propadnout uložení na poště, se považuje za doručenou. Je naopak v zájmu nájemníka převzít výpověď co nejdříve a seznámit se s důvody.

Žaloba o přezkoumání oprávněnosti výpovědi
Pokud se s pronajímatelem nemůžete dohodnout a vnímáte výpověď jako neodůvodněnou, můžete se do 2 měsíců od jejího převzetí bránit u soudu podáním žaloby o přezkoumání oprávněnosti výpovědi.
Tato žaloba musí mít následující náležitosti:
– označení soudu
– označení sebe jako žalobce a pronajímatele jako žalovaného
– vylíčení rozhodných skutečností
– důkazy – kopie nájemní smlouvy, kopie výpovědi z nájmu, výpis z katastru nemovitostí dokazující vlastnické právo pronajímatele aj.
– označení, čeho se domáháte – tj. uvézt, že nesouhlasíte s výpovědí z nájmu a chcete v bytě zůstat
– datum

Pokud ani zde neuspějete, můžete napadnout platnost výpovědi. Soud vám vyhoví, pokud výpověď neobsahuje veškeré zákonem stanovené informace, nebo pokud je v rozporu s dobrými mravy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *